Общи Условия

Последна актуализация: [05.08.2023]

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия (“Общи условия”, “Общи условия”), преди да използвате уебсайта receptite.bg (“Услугата”).

Вашият достъп до Услугата и нейното използване се обуславя от приемането и спазването на настоящите Условия. Тези Условия се прилагат за всички посетители, потребители и други лица, които имат достъп до Услугата или я използват.

С достъпа до или използването на Услугата Вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите Условия. Ако не сте съгласни с която и да е част от условията, нямате право на достъп до Услугата.

Съдържание

Всички рецепти и съдържание, които се намират на receptite.bg, са предназначени само за лична употреба. Потребителите имат право да възпроизвеждат и споделят рецептите свободно, при условие че посочат receptite.bg като източник. Всяка търговска употреба на съдържанието, намерено на този уебсайт, е забранена без нашето предварително писмено съгласие.

Коментари на потребителите

Потребителите имат право да оставят коментари по отношение на рецептите, които се намират на receptite.bg. Като публикувате коментар, вие се съгласявате да спазвате следните насоки:

Поддържайте коментарите в уважително и подходящо отношение.
Въздържайте се от използване на обидни изрази, лични нападки или омразна реч.
Не публикувайте съдържание, което нарушава авторски права, търговски марки или други права на интелектуална собственост.
Запазваме си правото да премахваме коментари, които нарушават тези насоки, и да забраняваме достъпа на потребители, които многократно нарушават тези правила.

Услуги на трети страни

Нашият уебсайт използва Google Search Console и Google Analytics, за да събира и анализира данни за поведението на потребителите в сайта. Също така показваме реклами чрез рекламни мрежи на трети страни. Използвайки нашата услуга, Вие се съгласявате със събирането и използването на Вашите данни от тези услуги на трети страни, както е описано в съответните им политики за поверителност.

Ограничаване на отговорността

Рецептите и съдържанието, които се намират на receptite.bg, се предоставят на принципа “както е”, без никакви гаранции или уверения. Ние не носим отговорност за грешки, неточности или пропуски в рецептите или съдържанието на нашия уебсайт. В никакъв случай не носим отговорност за каквито и да било щети или загуби, произтичащи от използването или разчитането на информацията, намерена на нашия уебсайт.

Промени

Запазваме си правото по свое усмотрение да променяме или заменяме настоящите условия по всяко време. Ще уведомим потребителите за всички промени, като актуализираме датата “Последна актуализация” в горната част на тази страница. Продължаването на използването на Услугата след промени в настоящите Условия означава, че приемате новите Условия.

Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно тези Условия, моля, свържете се с нас на info@receptite.org.